Detached Duplexes for Sale in Budo Estate, Ajah, Lagos, Nigeria

Detached Duplexes for Sale in Budo Estate, Ajah, Lagos

Results 1 - 2 of 2
5bedroom Fully Detached House Sitting on 600sqm, Budo Estate,, Thomas Estate, Ajah, Lagos, Detached Duplex for Sale

5 bedroom detached duplex for sale

 Budo Estate,, Thomas Estate, Ajah, Lagos
45,000,000
Newly Built 4 Bedroom Detached Duplex, Budo Estate, Ajah, Lagos, Detached Duplex for Sale

4 bedroom detached duplex for sale

 Budo Estate, Ajah, Lagos
40,000,000